NADAL! DIMARTS 25/12/18: JOAN 1:14


Dimarts 25


Lectura: Joan 1:14

El qui és la Paraula s'ha fet home
i ha habitat entre nosaltres,
i hem contemplat la seva glòria,
glòria que ha rebut
com a Fill únic del Pare,
ple de gràcia i de veritat.

PREGUNTES- REFLEXIÓ
                               
1- Què m'ensenya aquesta porció de la Paraula, sobre l'esperança que representa la vinguda del Crist?
2- Com penso aplicar-ho a la meva vida diària?

Acció: Deixa que Emanuel, Déu amb nosaltres, sigui ben visible en tot el que fas.

23È DIA D'ADVENT DILLUNS 24/12/18: MIQUEES 5:1-4a


Dilluns 24

Lectura: Miquees 5: 1-4a


Diu el Senyor:
«I tu, Betlem Efrata,
ets petita per a ser comptada
entre els clans de Judà,
però de tu sortirà
el qui ha de governar Israel.
Els seus orígens vénen d'antic,
vénen de l'eternitat.»
Així, doncs, el Senyor
els tindrà abandonats
fins al temps que infanti
la qui ha d'infantar.
Aleshores la resta dels seus germans
es reunirà amb els fills d'Israel.
Ell vindrà a pasturar
amb el poder del Senyor,
amb la glòria
del nom del Senyor, el seu Déu.
Viuran segurs perquè ell serà gran
d'un cap a l'altre de la terra.
Ell serà la pau.

PREGUNTES- REFLEXIÓ
                               
1- Què m'ensenya aquesta porció de la Paraula, sobre l'esperança que representa la vinguda del Crist?
2- Com penso aplicar-ho a la meva vida diària?


Acció: Imitem Déu que ens va donar el seu fill. Siguem generosos amb qui ho necessiti.

22è DIA D'ADVENT DIUMENGE 23/12/18: MATEU 2:19-23


Diumenge 23


Lectura: Mateu 2: 19-23


19 Després de la mort d'Herodes, un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep, a Egipte, 20 i li digué:
--Lleva't, pren el nen i la seva mare i vés-te'n al país d'Israel, que ja són morts els qui volien matar l'infant.
21 Josep es llevà, prengué el nen i la seva mare i va tornar al país d'Israel.
22 Però quan va sentir a dir que Arquelau regnava a Judea en lloc del seu pare Herodes, tingué por d'anar-hi. Advertit en somnis, es retirà a la regió de Galilea 23 i se n'anà a viure en un poble anomenat Natzaret. Així es va complir allò que havien anunciat els profetes: «Li diran Natzarè.»

PREGUNTES- REFLEXIÓ
                               
1- Què m'ensenya aquesta porció de la Paraula, sobre l'esperança que representa la vinguda del Crist?
2- Com penso aplicar-ho a la meva vida diària?


Acció: Celebra la diversitat. Tots som diferents però lloem el mateix Déu. Que la diferència no ens separi.

21è DIA D'ADVENT DISSABTE 22/12/18: MATEU 2:9-12


Dissabte 22


Lectura: Mateu 2: 9-12

Després de sentir aquestes paraules del rei, es posaren en camí. Llavors l'estrella que havien vist sortir començà a avançar davant d'ells, fins que s'aturà damunt el lloc on era l'infant. 10 L'alegria que tingueren en veure l'estrella va ser immensa. 11 Van entrar a la casa, veieren el nen amb Maria, la seva mare, es prostraren a terra i el van adorar. Després van obrir les seves arquetes i li oferiren presents: or, encens i mirra.
12 I, advertits en somnis que no anessin pas a veure Herodes, se'n tornaren al seu país per un altre camí.

PREGUNTES- REFLEXIÓ
                               
1- Què m'ensenya aquesta porció de la Paraula, sobre l'esperança que representa la vinguda del Crist?
2- Com penso aplicar-ho a la meva vida diària?

Acció: Sigues hospitalari. Acull a l’altre ja sigui físicament, emocionalment, espiritualment, …

20è DIA D'ADVENT DIVENDRES 21/12/18: MATEU 2:7-8


Divendres 21


Lectura: Mateu 2: 7-8

Llavors Herodes cridà en secret els savis, va demanar-los el moment exacte en què se'ls havia aparegut l'estrella i els encaminà a Betlem dient-los:
--Aneu i informeu-vos amb exactitud d'aquest infant; i quan l'haureu trobat, feu-m'ho saber, perquè jo també pugui anar a adorar-lo.

PREGUNTES- REFLEXIÓ
                               
1- Què m'ensenya aquesta porció de la Paraula, sobre l'esperança que representa la vinguda del Crist?
2- Com penso aplicar-ho a la meva vida diària?

Acció: Viu com una persona de pau: a la família, al veïnat, a l’església, amb els amics, etc. Perdona sempre.

19è DIA D'ADVENT DIJOUS 20/12/18: MATEU 2:3-6


Dijous 20


Lectura: Mateu 2: 3-6

Quan el rei Herodes ho va saber, es va inquietar, i amb ell tot Jerusalem. Herodes va convocar tots els grans sacerdots i els mestres de la Llei que hi havia entre el poble i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells li respongueren:
--A Betlem de Judea. Així ho ha escrit el profeta:
» I tu Betlem, terra de Judà,
no ets de cap manera la més petita
de les principals viles de Judà,
perquè de tu sortirà un príncep
que pasturarà Israel, el meu poble.

PREGUNTES- REFLEXIÓ
                               
1- Què m'ensenya aquesta porció de la Paraula, sobre l'esperança que representa la vinguda del Crist?
2- Com penso aplicar-ho a la meva vida diària?

Acció: Comparteix amb algú més jove que tu per què és important el Nadal, (pensa en un adolescent, nen, de la teva família, de l’església).