LECTURA DIMECRES 9/5/18: 1 CRÒNIQUES 12 i MARC 9:24


Dimecres 9 de Maig

1ª Cròniques 12
Mentre David, per allunyar-se de Saül, fill de Quix, vivia exiliat a Siclag, va haver-hi uns homes valents que l'anaren a trobar, disposats a lluitar al seu costat. Anaven armats amb arcs i fones i sabien disparar fletxes i llançar pedres amb la dreta i amb l'esquerra. Eren parents de Saül, de la tribu de Benjamí. El seu cap era Ahièzer, i l'acompanyava Joaix; tots dos eren fills de Xemaà de Guibà. Hi havia també Jeziel i Pèlet, fills d'Azmàvet; Beracà, Jehú, d'Anatot; Ixmaià, de Gabaon, heroi d'un grup de trenta i cap del grup, Irmeià, Jahaziel, Johanan, Jozabad, de Guederà; Eluzai, Jerimot, Bealià, Xemariahu i Xefatiahu, l'harufita; Elcanà, Ixiahu, Azarel, Joèzer i Jaixobam, del clan de Corè; Joelà i Zebadià, fill de Jeroham, de Guedor.
També es van passar a David alguns homes de Gad i es van ajuntar amb ell en el seu refugi del desert. Eren bons guerrers, homes preparats per al combat, destres en el maneig de l'escut i de la llança. Tenien aspecte de lleons i eren lleugers com les gaseles dalt les muntanyes. 10 Ézer era el seu cap; Obadià, el segon; Eliab, el tercer; 11 Mixmannà, el quart; Irmeià, el cinquè; 12 Atai, el sisè; Eliel, el setè; 13 Johanan, el vuitè; Elzabad, el novè; 14 Irmeiahu, el desè, i Macbannai, l'onzè. 15 Aquests descendents de Gad eren caps de l'exèrcit: el qui manava menys homes, en manava cent; el primer, mil. 16 Aquests són els qui van passar el Jordà el primer mes, quan el nivell del riu cobreix les ribes, i van fer fugir tots els habitants de les valls, tant a llevant com a ponent.
17 També alguns de Benjamí i de Judà van anar al refugi de David. 18 Aquest els va sortir al pas i els digué:
--Si heu vingut en so de pau, per ajudar-me, m'uniré de cor amb vosaltres; però si heu vingut per trair-me i posar-me en mans dels meus enemics, quan jo no he fet res de mal, que ho vegi el Déu dels nostres pares i que ell mateix jutgi.
19 Llavors l'esperit s'apoderà d'Amassai, cap dels de la guàrdia. Amassai va exclamar:
--Som teus, David,
i estem amb tu, fill de Jessè.
Que la pau,
que la pau sigui amb tu;
que la pau sigui també
amb els qui t'ajuden,
perquè tens el teu Déu
de part teva.
David els va acollir i els va fer caps dels escamots que feien incursions.
20 També alguns de Manassès es van passar a David, quan anava amb els filisteus a lluitar contra Saül. Però ni David ni els seus partidaris no van lluitar al costat dels filisteus, perquè els magistrats filisteus havien decidit en consell que havien de fer fora David. Deien: «Es passarà a Saül, el seu senyor, i se'l guanyarà al preu dels nostres caps.» 21 Els homes de Manassès que es van unir a David quan tornava a Siclag foren: Adnah, Jozabad, Jediael, Micael, Jozabad, Elihú i Sil·letai, caps responsables de mil homes a la tribu de Manassès. 22 Van ajudar David en la seva incursió, perquè tots eren bons guerrers, i van ser nomenats caps de l'exèrcit. 23 Cada dia es presentaven més homes a David per ajudar-lo, fins que va comptar amb moltes tropes, amb tropes nombroses i fortes.
24 Aquest és el nombre dels homes equipats per a fer la guerra que s'ajuntaren amb David a Hebron per traspassar-li la reialesa de Saül, tal com el Senyor havia ordenat. 25 Dels descendents de Judà, sis mil vuit-cents homes amb escut i llança, equipats per a fer la guerra. 26 Dels descendents de Simeó, set mil cent homes valents per a fer la guerra. 27 Dels descendents de Leví, quatre mil sis-cents, 28 a més de Joiadà, cap dels descendents d'Aaron amb tres mil set-cents, 29 i Sadoc, jove i valent, amb vint-i-dos caps del seu llinatge. 30 Dels descendents de Benjamí, parents de Saül, tres mil. La majoria d'ells havia servit fidelment fins aleshores el casal de Saül. 31 Dels descendents d'Efraïm, vint mil vuit-cents valents, tots ells homes de renom en els seus llinatges. 32 De la meitat de la tribu de Manassès, divuit mil, designats nominalment per a anar a proclamar David rei. 33 Dels descendents d'Issacar, dos-cents caps amb tots els parents que tenien a les seves ordres. Eren homes experts a conèixer les ocasions propícies i discernir quina decisió havia de prendre Israel. 34 De Zabuló, cinquanta mil homes aptes per a l'exèrcit, equipats amb tota mena d'armes i disposats a lluitar tots a l'una. 35 De Neftalí, mil caps i, amb ells, trenta-set mil homes armats amb escut i llança. 36 Dels danites, vint-i-vuit mil sis-cents disposats a combatre. 37 D'Aser, quaranta mil homes aptes per a l'exèrcit i disposats a combatre. 38 De les tribus de Rubèn, de Gad i de la meitat de la tribu de Manassès, que habitaven a l'est del Jordà, cent vint mil homes, equipats amb tota mena d'armes, un exèrcit a punt de combat.
39 Tots aquests guerrers, preparats per a formar en ordre de batalla, van anar sense cap mala intenció a Hebron per proclamar David rei de tot Israel. També tota la resta dels israelites estava d'acord a fer rei David. 40 Es van quedar allà tres dies amb David menjant i bevent allò que els seus compatriotes els havien preparat. 41 També la gent de les regions veïnes, fins i tot d'Issacar, Zabuló i Neftalí, van arribar amb ases, camells, mules i bous, carregats de queviures: farina, pans de figues, panses, vi, oli, vedells, anyells i cabrits en abundància, perquè Israel estava de festa.


Ayúdame a creer más. Marcos 9: 24
A l'instant el pare del noi exclamà:
--Crec, però ajuda'm a tenir més fe.


Estas palabras fueron pronunciadas por un padre desesperado. Había llevado a su hijo poseído por un espíritu inmundo para que fuera liberado. Tristemente Jesús no se encontraba allí y los discípulos a pesar de todos sus esfuerzos no pudieron llevar a cabo la liberación del muchacho. Puedo imaginar que conforme el tiempo pasaba y los intentos de los apóstoles no se consumaban la ansiedad e incertidumbre del padre iban en aumento y probablemente la fe que le había llevado allí en proporcional descenso. Entonces apareció el Maestro y el padre orientó su petición hacia Él: "Si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos". Jesús le respondió con esa frase que para todos nosotros es bien conocida: "Para el que tiene fe, todo es posible". Eso generó la respuesta de aquel padre desesperado que aparece reflejada al comienzo de esta entrada de blog. 

Creo que todos nos hemos podido identificar en algún momento de nuestras vidas con esa dramática petición. Si no lo hemos experimentado en el pasado sin duda lo tendremos que hacer en el futuro. Tal vez incluso lo estamos experimentando en estos mismos momentos; tenemos fe ¡Claro que tenemos! pero necesitamos ayuda para tener más. Las circunstancias, la realidad, el entorno pueden ser tremendos y nos hacen sentir desbordados y debilitan nuestra capacidad de confiar en el Señor. Creo que este padre nos enseña que es legítimo acudir a Jesús con total honestidad y transparencia reconociendo nuestra realidad y nuestra necesidad de más fe, de más confianza en Él. Afortunadamente no nos rechaza ni avergüenza ante nuestra petición. 
¿Qué situaciones o circunstancias en tu vida requieren de ti esta oración?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada